Étkezési díjak

ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJAK
AZ ISKOLÁBAN


Tízórai:   160.-Ft
Ebéd:     525.-Ft
Uzsonna: 160.-Ft


ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJAK
AZ ÓVODÁBAN


Tízórai:    140.-Ft
Ebéd:       425.-Ft
Uzsonna: 140.-Ft

Az étkezetés terén kiemelten fontos,

  • hogy a szülők felelősségteljesen döntsenek az igényléskor, illetve a gyermek, tanuló távolléte esetén éljenek a távollét bejelentésével;

  • tudniuk kell, hogy az ingyenes étkezők esetében az állami normatíva egy félévre elegendő, a másik félév költsége teljes egészében az intézményre hárul;

  • tudniuk kell, hogy minden étkező költségét az egyéb támogatás mellett az idei évben további összeggel szükséges kiegészítenie az intézménynek, amely ebben az évben kb. további 1 millió forinttal terheli az intézményi „kasszát”;

  • az első nap távollétének kifizetése rendeleti úton kötelező;

  • segítse a szülő, hogy az igényelt ételt valóban el is fogyassza a gyermek, különösen az ingyenes étkezőknél fordul elő, hogy nem jelenik meg az étkezésnél a gyermek – az intézménynek ebben az esetben is fizetnie kell.


Az étkezési térítési díjat minden hónap második hétfői és keddi napján lehet személyesen az iskola pénztárába befizetni, illetve átutalással az iskola számlájára küldeni. A szülőket minden hónapban egyénileg - a Mozanaplón keresztül - értesítjük a várható étkezési költségekről.

Szentgróti Bernadett
gazdasági vezető sk.

  • Luther 2017

© 2020 SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ISKOLA ÉS ÓVODA