Munkatársaink

„… éljetek méltón az elhívatáshoz, amellyel elhívattatok, teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel; viseljétek el egymást szeretettel, igyekezzetek megtartani a Lélek egységét a békesség kötelékével.”

(Efézus 4, 1 b- 3)

Az intézményvezetés tagjai:

Lelkipásztor: Molnár Imre
Az Igazgatótanács elnöke: Pintérné Lázok Orsolya
Igazgató: Józsi Anita
Hit- és erkölcstan-oktató: Kráncsevicsné Svéd Ágnes
Óvodai intézményegység-vezető:Keresztesné Lieber Szilvia -GYED
Gazdasági vezető: Szentgróti Bernadett Margaréta
Munkaközösség-vezetők: Péter Zoltán (5-8. évfolyam), Szentgyörgyi Rita (1-4. évfolyam), Kráncsevicsné Svéd Ágnes (hitéleti)


További felelősök, megbízottak:
Szülői szervezet elnökei: dr. Pálné Gudmon Erika
ISK: Keresztes Tamás
DÖK (DP) vezetője: Ambrus Sándorné
Versenyfelelős: Szentgyörgyi Rita
Intézményi könyvtáros: Kern Jánosné
Tankönyvfelelős: Kern Jánosné
Rendszergazda: Heszberger Tamás
Munkavédelmi, tűzvédelmi felelős: Lupek István
Foglalkozás - egészségügyi orvos: Dr Pál Attila

Üzemi tanács megbízott:
Krebsz Ádám

Pedagógusaink, munkatársaink:
Határozatlan időre kinevezett munkavállalók
Ambrus Sándorné: pedagógus, gyógypedagógus - tanulásban akadályozottak pedagógiája
Bütösné Heszberger Andrea: szakvizsgázott pedagógus; tanító - ének-zene műveltségi terület; ének-zene tanár; drámapedagógiai szakvizsga
Dr. Ignáczné Nagy Judit: pedagógus, óvodapedagógus
Hartmann Dóra: pedagógiai aszisztens
Homályos Ildikó:óvodapedagógus
Heszberger Tamás: tanító, informatika műveltségi terület
Jakab Evelin: tanító – természetismeret műveltségi terület, könyvtári asszisztens
Kern Jánosné : tanító, magyar műveltségi területtel és könyvtáros tanár
Kráncsevicsné Svéd Ágnes: hit-és erkölcstan oktató, mentálhigiénés szakvizsga, szociális szakvizsga
Kurucz Krisztina: szakvizsgázott pedagógus, magyar-történelem szakos tanár, mentálhigiénés szakvizsga
Keresztesné Lieber Szilvia: pedagógus, óvodapedagógus
Péter Zoltán: angol-történelem szakos tanár
Szentgyörgyi Rita: tanító - angol nyelv műveltségi terület
Törőné Szántó Dorottya: pedagógus, óvodapedagógus
Vadas Győzőné:tanító - népművelés speciális kollégium
Józsi Anita: mesterpedagógus, szakvizsgázott pedagógus, óvodapedagógus, tanító – ember –és társadalomismeret műveltségi terület, pályázatíró,közoktatás vezetői szakvizsga
Nadrai Attila:matematika - fizika- informatika szakos tanár
Kovács-Rózsafi Tímea

Óraadó kollégák:
Baka Éva Mária: magyar-történelem szakos tanár, közoktatási vezető szakvizsga, pedagógiai előadó
Major Judit: pedagógus, rajz szakos tanár
Vidáné Gergely Anita: pedagógus, gyógypedagógus - logopédus
Nesz Tamás: pedagógus, informatika szakos
Godi Aliz
Ferencz Jenő:földrajz - testnevelés szakos tanár

Munkatársaink:

Fehér Gábor:irodai adminisztrátor
Bakó János: karbantartó, sofőr
Bóli Józsefné: technikai munkavállaló
Katona Kovács Zsuzsanna: dajka
Kotmájer Andrea:dajka
Krebsz Ádám: intézményi ügyintéző
Szentgróti Bernadett Margaréta: gazdasági vezető

  • Luther 2017

© 2020 SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ISKOLA ÉS ÓVODA