Munkatársaink

„… éljetek méltón az elhívatáshoz, amellyel elhívattatok, teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel; viseljétek el egymást szeretettel, igyekezzetek megtartani a Lélek egységét a békesség kötelékével.”

(Efézus 4, 1 b- 3)

Az intézményvezetés tagjai:

Lelkipásztor: Molnár Imre
Igazgató: Sebők Zsolt
Hit- és erkölcstan-oktató: Kráncsevicsné Svéd Ágnes
Munkaközösség-vezetők: Péter Zoltán (5-8. évfolyam), Szentgyörgyi Rita (1-4. évfolyam), Kráncsevicsné Svéd Ágnes (hitéleti)


További felelősök, megbízottak:
Szülői szervezet elnökei: Horváth Eszter
ISK: Keresztes Tamás
DÖK (DP) vezetője: Ambrus Sándorné
Versenyfelelős: Szentgyörgyi Rita
Intézményi könyvtáros: Kern Jánosné
Tankönyvfelelős: Kern Jánosné


Üzemi tanács megbízott:


Pedagógusaink, munkatársaink:
Határozatlan időre kinevezett munkavállalók
Ambrus Sándorné: pedagógus, gyógypedagógus - tanulásban akadályozottak pedagógiája
Bütösné Heszberger Andrea: szakvizsgázott pedagógus; tanító - ének-zene műveltségi terület; ének-zene tanár; drámapedagógiai szakvizsga
Jakab Evelin: tanító – természetismeret műveltségi terület, könyvtári asszisztens
Kern Jánosné : tanító, magyar műveltségi területtel és könyvtáros tanár
Kráncsevicsné Svéd Ágnes: hit-és erkölcstan oktató, mentálhigiénés szakvizsga, szociális szakvizsga
Kurucz Krisztina: szakvizsgázott pedagógus, magyar-történelem szakos tanár, mentálhigiénés szakvizsga
Keresztesné Lieber Szilvia: pedagógus, óvodapedagógus
Péter Zoltán: angol-történelem szakos tanár
Pravetz Diána: földrajz-biológia szakos tanár
Sebők Zsolt: tanár - matematika-fizika szakos tanár
Szentgyörgyi Rita: tanító - angol nyelv műveltségi terület
Nadrai Attila:matematika - fizika- informatika szakos tanár
Kovács-Rózsafi Tímea: ének-zene tanár


Óraadó kollégák:
Major Judit: pedagógus, rajz szakos tanár
Balázs Hajnalka: pedagógus, gyógypedagógus - logopédus
Nesz Tamás: pedagógus, informatika szakos
Godi Aliz: kémia
Ferencz Jenő: földrajz-testnevelés szakos tanár
Vadas Győzőné:tanító - népművelés speciális kollégium


Munkatársaink:

Fehér Gábor:irodai adminisztrátor
Bakó János: karbantartó
Bóli Józsefné: technikai munkavállaló
Maros Mónika: konyhai munkavállaló
Jovánovics Mihályné: technikai munkavállaló
Ambrus Mónika: intézményi ügyintéző
Jávorka Károly: technikai munkavállaló
Bagin István: udvaros

  • Luther 2017

© 2020 SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ISKOLA ÉS ÓVODA