Munkatársaink

„… éljetek méltón az elhívatáshoz, amellyel elhívattatok, teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel; viseljétek el egymást szeretettel, igyekezzetek megtartani a Lélek egységét a békesség kötelékével.”

(Efézus 4, 1 b- 3)

Az intézményvezetés tagjai:

Lelkipásztor: Molnár Imre
Az Igazgatótanács elnöke: Pintérné Lázok Orsolya
Igazgató: Bütösné Heszberger Andrea
Hit- és erkölcstan-oktató: Kráncsevicsné Svéd Ágnes
Óvodai intézményegység-vezető:Dr. Ignáczné Nagy Judit
Gazdasági vezető: Szentgróti Bernadett Margaréta
Munkaközösség-vezetők: Péter Zoltán (5-8. évfolyam), Szentgyörgyi Rita (1-4. évfolyam), Kráncsevicsné Svéd Ágnes (hitéleti)


További felelősök, megbízottak:
Szülői szervezet elnökei: Horváth Eszter
ISK: Keresztes Tamás
DÖK (DP) vezetője: Ambrus Sándorné
Versenyfelelős: Szentgyörgyi Rita
Intézményi könyvtáros: Kern Jánosné
Tankönyvfelelős: Kern Jánosné
Rendszergazda: Heszberger Tamás
Munkavédelmi, tűzvédelmi felelős: Lupek István
Foglalkozás - egészségügyi orvos: Dr Pál Attila

Üzemi tanács megbízott:
Krebsz Ádám

Pedagógusaink, munkatársaink:
Határozatlan időre kinevezett munkavállalók
Ambrus Sándorné: pedagógus, gyógypedagógus - tanulásban akadályozottak pedagógiája
Bütösné Heszberger Andrea: szakvizsgázott pedagógus; tanító - ének-zene műveltségi terület; ének-zene tanár; drámapedagógiai szakvizsga
Dr. Ignáczné Nagy Judit: pedagógus, óvodapedagógus
Hartmann Dóra: pedagógiai aszisztens
Heszberger Tamás: tanító, informatika műveltségi terület
Jakab Evelin: tanító – természetismeret műveltségi terület, könyvtári asszisztens
Kern Jánosné : tanító, magyar műveltségi területtel és könyvtáros tanár
Kráncsevicsné Svéd Ágnes: hit-és erkölcstan oktató, mentálhigiénés szakvizsga, szociális szakvizsga
Kurucz Krisztina: szakvizsgázott pedagógus, magyar-történelem szakos tanár, mentálhigiénés szakvizsga
Keresztesné Lieber Szilvia: pedagógus, óvodapedagógus
Péter Zoltán: angol-történelem szakos tanár
Szentgyörgyi Rita: tanító - angol nyelv műveltségi terület
Törőné Szántó Dorottya: pedagógus, óvodapedagógus
Vadas Győzőné:tanító - népművelés speciális kollégium
Nadrai Attila:matematika - fizika- informatika szakos tanár
Kovács-Rózsafi Tímea: ének-zene tanár
Ferencz Jenő: földrajz - testnevelés szakos tanár
Harkainé Martin Melina: tanító


Óraadó kollégák:
Baka Éva Mária: magyar-történelem szakos tanár, közoktatási vezető szakvizsga, pedagógiai előadó
Major Judit: pedagógus, rajz szakos tanár
Gergely Anita: pedagógus, gyógypedagógus - logopédus
Nesz Tamás: pedagógus, informatika szakos
Godi Aliz: biológia


Munkatársaink:

Fehér Gábor:irodai adminisztrátor
Bakó János: karbantartó, sofőr
Bóli Józsefné: dajka
Maros Mónika: technikai munkavállaló
Kotmájer Andrea:dajka
Jakobicsné Tóth Katalin: technikai munkavállaló
Krebsz Ádám: intézményi ügyintéző
Szentgróti Bernadett Margaréta: gazdasági vezető

  • Luther 2017

© 2020 SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ISKOLA ÉS ÓVODA