Állásajánlat

Állásajánlat - angol szakos tanárt keresünk.

A Sztárai Mihály Református Általános Iskola és Óvoda pályázatot hirdet

angol szakos tanár
munkakör betöltésére.


Foglalkoztatás jogviszonya: munkaviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
Időtartama: határozott idejű, helyettesítés idejére szóló
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2016. augusztus 22. napjától
A munkavégzés helye: Siklós, Vörösmarty utca 13.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Angol nyelv tantárgy tanítása, 4-8. évfolyamon, szaktanári feladatok ellátása, továbbá a hatályos jogszabályok alapján elvégzendő valamennyi pedagógusi feladat, délutáni foglalkozásokkal, tanulószobai tevékenység.
Pályázati feltételek:
Főiskola, angol szakos tanár
Büntetlen előélet-hatósági erkölcsi bizonyítvány
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
fényképes önéletrajz, végzettséget igazoló oklevél másolata, referenciák
A pályázat benyújtásának módja:
Elektronikus úton: sztarairef@sikosref.hu


A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vargáné Józsi Anita intézményvezető nyújt, a 06 20 222 98 87-es telefonszámon.

  • Luther 2017

© 2020 SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ISKOLA ÉS ÓVODA