2021/22 tanév online beiratkozás - óvoda

Tisztelt Szülők!

A kialakult járványügyi helyzet miatt idén lehetőség van online beiratkozásra is, az iskola honlapjáról letölthető adatlapot kitöltve és aláírva kell beküldeni a mai naptól kezdve következő címre: iskolatitkar@siklosref.hu

A gyermekek okmányait csak szeptember 1-jén kell behozniuk.

Józsi Anita

igazgatóBeiratkozás szabályai:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése szerint, „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt”. A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki.
Az óvodába a 2021/2022-es nevelési évre kötelező beíratni azon gyermekeket, akik 2021.08.31-ig 3. életévét betölti.
Az óvodába beíratható az a gyermek, aki a 2021/2022-es nevelési évben tölt be a harmadik életévét.
Óvodaköteles gyermek esetében, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.         

  • Luther 2017

© 2020 SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ISKOLA ÉS ÓVODA