Állás

A Sztárai Mihály Református Általános Iskola és Óvoda pályázatot hirdet

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A munkaviszony időtartama: helyettesítés idejére szóló, határozott idejű jogviszony            

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő

A munkavégzés helye:7800-Siklós, Kálvin utca 19.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Az óvodai nevelés ellátása az Alapprogram, a Pedagógiai Program, a munkaköri leírás szerint

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 7. melléklete szerinti rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

Ø Főiskola, óvodapedagógus,

Ø óvodapedagógus - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Ø büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság

Elvárt kompetenciák: Elhivatottság, gyermekközpontú hozzáállás, csapatmunka, igényesség, kiváló szintű kommunikációs készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a 2016. november 7-től betölthető.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vargáné Józsi Anita nyújt, a 72/579-225 -ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Ø Postai úton: Sztárai Mihály Református Általános Iskola és Óvoda 7800, Siklós, Vörösmarty utca 13.

Ø elektronikus úton: sztarairef@siklosref.hu  

  • Luther 2017

© 2020 SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ISKOLA ÉS ÓVODA